Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2017

Theo Tổng cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2017 tăng 0,46% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,21%, chủ yếu do tác động của giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng tại thời điểm 20/12/2016 và hai lần điều chỉnh trong tháng 01/2017 (làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 6,41%, tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,27%).

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,01% (dịch vụ y tế tăng 1,3%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,78% do nhu cầu tiêu dùng cho Tết Nguyên đán tăng lên; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,57% do giá gas điều chỉnh tăng 21.000 đồng/bình từ ngày 01/01/2017 và nhu cầu sửa chữa nhà ở tăng cao trong những tháng cuối năm. Nhóm giáo dục tăng 0,47%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,55% do có 6 tỉnh thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,2%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%, trong đó lương thực tăng 0,47%, thực phẩm giảm 0,59%; bưu chính viễn thông giảm 0,15%. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 01/2017 tăng 5,22%.