Ngân hàng TMCP Bản Việt:

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2016 tối đa là 30%

Thanh Sơn

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) thông qua hàng loạt quyết định quan trọng gồm: Bổ sung điểm 8 trong giấy phép hoạt động; chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng Bản Việt và chấp thuận cho Ngân hàng Bản Việt tăng trưởng tín dụng là 30%.

Ngân hàng Bản Việt được thông qua hàng loạt quyết định quan trọng. Nguồn Bản Việt
Ngân hàng Bản Việt được thông qua hàng loạt quyết định quan trọng. Nguồn Bản Việt

Theo đó, vào ngày 09/11/2016, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận việc đăng ký nội sung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng Bản Việt theo đề nghị tại văn bản số 1233B/2016/CV-PCTT ngày 15/09/2016 được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bản Việt thông qua theo Nghị quyết số 01/16/NQ-ĐHCĐ ngày 28/04/2016.

Ngày 07/11, Ngân hàng Bản Việt được thống đốc NHNN chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2016 tối đa là 30%. Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Bản Việt thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ: Thực hiện cấp tín dụng đúng theo quy định, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, chấp hành các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn ngoại hối, quản trị rủi ro, hạn chế phát sinh nợ xấu, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp SME, khởi sự doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trước đó, ngày 28/10, NHNNVN vừa có Quyết định số 2111/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bản Việt, trong đó chấp thuận bổ sung điểm 08 Giấy phép hoạt động số 0025/NH-GP ngày 22/8/1992. Theo giấy phép mới, hoạt động của Ngân hàng Bản Việt  khá đa dạng và đầy đủ theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Ðịnh. Trải qua 24 năm hoạt động, với nhiều thay đổi, đến nay với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Viet Capital Bank đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng với khả nãng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ, tiện ích cho Khách hàng với đội ngũ nhân sự năng động. Ngân hàng đã hoạch định và tập trung thực hiện chiến lược phát triển cho giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên cung cấp các dịch vụ đa dạng phục vụ phân khúc SME.