Chi ủng hộ chống dịch Covid-19 được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP quy định rõ, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Vụ phó Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, pháp luật về thu nhập doanh nghiệp hiện hành có quy định cho phép doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với một số khoản chi ủng hộ, tài trợ. Đó là các khoản: tài trợ cho giáo dục, chi tài trợ cho y tế, chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, chi tài trợ làm nhà người nghèo và chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết...

Tuy nhiên, đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có một số khoản chi mới phát sinh trong thực tế thời gian qua chưa được quy định tính vào chi phí được trừ.

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2021. Nghị định được áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021. Quyết định này của Chính phủ được các chuyên gia đánh giá sẽ góp phần động viên, khuyến khích tinh thần chung tay của doanh nghiệp, tổ chức cho công tác phòng, chống dịch.