Chia nhỏ bước giá giao dịch ảnh hưởng thế nào?

Theo enternews.vn

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của thị trường và để phù hợp với Thông tư số 203/2015/TT-BTC Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, kể từ ngày 12/09/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng quy chế giao dịch mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, những điểm ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch mà nhà đầu tư cần chú ý bao gồm: Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE): Cấm hủy mọi lệnh trong phiên ATO, ATC; Chia nhỏ bước giá giao dịch: 10-15-100 đồng và Tăng khối lượng giao dịch tối đa: 500.000đ CP/ CCQ. Còn đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): Cấm hủy, sửa lệnh trong phiên ATC; Điều chỉnh đơn vị yết giá với chứng chỉ quỹ ETF.

Theo ông Trần Vũ Thạch – Giám đốc Khối Giao dịch VNDIRECT, hiện tại, mỗi bước giá của cổ phiếu sẽ có thể tạo ra thay đổi khá lớn về hiệu quả đầu tư. Đặc biệt đối với các cổ phiếu có thị giá thấp, việc mua lên hay bán xuống một bước giá có thể làm tăng giảm đến 4-5% lợi nhuận thu được của một giao dịch. Do đó, bước giá lớn hiện tại tạo ra rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với tần suất và khối lượng giao dịch lớn.

Khi bước giá được điều chỉnh nhỏ đi là điều kiện thuận lợi cho các nhà tạo lập thị trường có thể thực hiện các nghiệp vụ tạo thanh khoản cho cổ phiếu. Do đó tổng thanh khoản của thị trường và nhiều mã cổ phiếu sẽ hầu như chắc chắn tăng mạnh.

Ngoài ra, bước giá nhỏ sẽ khiến lợi thế của việc đặt lệnh chờ sẽ giảm đi đáng kể. Điều này thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia thị trường khớp lệnh chủ động hơn, góp thêm phần tạo ra thanh khoản tốt hơn.

Việc thay đổi bước giá này, theo ông Thạch là hoàn toàn phù hợp với xu thế và thông lệ chung của thế giới, kích thích sự tham gia giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, làm tăng tính thanh khoản và tạo ra sự thu hút cho thị trường.

Theo thống kê của VNDIRECT, nhà đầu tư hiện tại ít dùng các lệnh đặt có giá thị trường (MP của sàn HOSE hay MTL, MAK, MOK của sàn HNX) mà hầu hết lựa chọn đặt lệnh LO (Limit) với mức giá xác định hơn.

Nhưng khi bước giá giảm xuống, các lệnh giá LO sẽ không còn lợi thế về giá do các lệnh đặt sau sẽ dễ dàng được khớp trước bằng cách tăng lên một bước giá nhỏ.

Nhà đầu tư nên chuyển sang đặt giá MP để đảm bảo khối lượng khớp mong muốn. Ngoài ra, thông tin 3 bước giá tốt nhất đang hiển thị trên tất cả các bảng giá cũng sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Tuy nhiên, có khả năng Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chưa cung cấp đầy đủ thông tin về khối lượng chờ khớp tại tất cả các bước giá nên nhà đầu tư sẽ khó ước tính giá khớp chính xác của các lệnh.

Mọi thay đổi nhỏ đều có thể ảnh hưởng rất lớn tới trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư. Vì vậy, các công ty chứng khoán không chỉ chuẩn bị hệ thống sẵn sàng đáp ứng các thay đổi theo quy định mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mà còn phát triển các tính năng hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch dễ dàng và hiệu quả hơn khi bước giá giảm.