Chính phủ: CPI giảm không có nghĩa là kinh tế đang suy giảm

Theo Khánh Linh - TTXVN

Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, thông thường chỉ số GDP không tính theo tháng mà ước lượng theo quý.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2012 ngày 31/7, người đứng đầu văn phòng Chính phủ cho biết, từ đầu năm đến nay các quý đều tăng trưởng dương, tốc độ tăng trưởng vẫn khá cao. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các năm trước và kế hoạch, nhưng không có nghĩa là suy giảm kinh tế. CPI tháng 5 dương, tháng 6, 7 âm, tương đương âm 0,26 và âm 0,29%. Theo phân tích của Chính phủ về lạm phát, nếu loại bỏ ra nhóm mặt hàng năng lượng và lương thực, phụ thuộc nhiều vào điều kiện bên ngoài, không phải bản chất tài chính tiền tệ của nền kinh tế, lạm phát lõi 2 tháng 6 và 7 đều dương. Theo Bộ trưởng Đam, chỉ số giá tiêu dùng đã giảm liên tục, có thể tháng 8 sẽ âm nếu tính cả năng lượng và lương thực. Lạm phát từ nay đến cuối 2012 không quá 7% nếu không tính đến biện pháp nào điều chỉnh đặc biệt. Bộ trưởng Đam cho rằng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì tăng trưởng. “Với một nước đang phát triển thì thông thường lạm phát phải dương, nhưng nếu mức lạm phát ở mức 7% sẽ là mức tương đối cao”. Người đứng đầu văn phòng Chính phủ cũng chia sẻ, trong bối cảnh hầu hết vốn phục vụ sản xuất hiện nay đều phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng thì việc lạm phát giảm, tạo điều kiện cho lãi suất tiếp tục giảm là điều vô cùng quan trọng hiện nay. “Điều hành vĩ mô hiện nay phải rất khéo léo, tránh tình trạng lạm phát ở mức quá thấp rồi liên tục đưa ra các biện pháp kích cầu khiến lạm phát lại “bùng” trở lại. Như thế sẽ vô cùng nguy hiểm” – Bộ trưởng nói.