Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn nộp thuế GTGT

TCT

Tại Nghị quyết số 37/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 được ban hành ngày 3/8/2012, Chính phủ thống nhất đánh giá: tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn nộp thuế GTGT

Để tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2012 và những năm tiếp theo, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung khẩn trương khắc phục những khó khăn, thách thức hiện nay, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; bám sát tình hình, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tiếp tục điều hành chính sách tài khoá hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm cải thiện tổng cầu của nền kinh tế, tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ. Khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế VAT thêm 3 tháng theo thẩm quyền của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo hoàn thành dự toán thu chi ngân sách và bội chi ngân sách theo dự toàn được duyệt.

Việc giãn thuế VAT đến nay vẫn đang được thực hiện theo Nghị quyết số 13 Chính phủ. Cụ thể, doanh nghiệp đang được giãn nộp thuế VAT trong thời hạn 6 tháng của các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012.