Chính phủ nhất quán tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI


Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

9 tháng năm nay cả nước có 34.141 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 403,19 tỷ USD, vốn thực hiện ước đạt 245,14 tỷ USD, bằng 60,8% tổng vốn đầu tư. Khu vực FDI phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.

Đại dịch COVID-19 tác động hết sức tiêu cực đến khu vực FDI, trong đó có việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trước thách thức đó, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành đã luôn đồng hành, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay chia sẻ có trách nhiệm với Chính phủ, địa phương, hỗ trợ người dân, cộng đồng trong cuộc chiến với COVID-19.

Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trong thời điểm khó khăn này, quan điểm đó càng được khẳng định.

Con số thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2021 đã nói lên điều đó. Điều này đã thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khẳng định hiệu quả trong giải pháp đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ.

(*) Lược trích ý kiến của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc trong bài "Vốn FDI tăng cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư" - Q.Khánh/daibieunhandan.vn