Bài 1: Bức tranh toàn cảnh

Bài 1: Bức tranh toàn cảnh

Những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào các dự án phát triển kinh tế, nhất là các dự án công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Nhờ đó, đã có những đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao vẫn chưa đạt như mong muốn, đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện.
Nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Thời gian qua, việc chuyển giao công nghệ qua các dự án của các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhiều công nghệ mới, hiện đại được du nhập vào nước ta trong các lĩnh vực như: Dầu khí, điện tử, viễn thông...; qua đó tạo ra nhiều sản phẩm mới với công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng lực sản xuất và cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại. Bên cạnh kết quả đạt được, việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cũng gặp một số khó khăn, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu: Tác động và một số kiến nghị

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu: Tác động và một số kiến nghị

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn với mục đích chống Xói mòn Cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS) gây thất thu ngân sách nhà nước. Bài viết này xem xét những tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu tới nền kinh tế, đầu tư toàn cầu và Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị đối với việc áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu đạt chuẩn Việt Nam để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong tuân thủ nghĩa vụ thuế quốc tế.
Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hiện tại, các nước đã công bố luật áp dụng hoặc có kế hoạch sửa đổi, bổ sung nội luật để thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024; trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… là những nước có số vốn đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam. Để bảo đảm lợi ích quốc gia về quyền thu thuế và môi trường đầu tư, kinh doanh của nước ta không bị mất lợi thế cạnh tranh do thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, rất cần phải có các giải pháp sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan. Bài viết này phân tích những tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến hoạt động của các doanh nghiệp FDI từ thực tế hoạt động quản lý thuế.
Xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp FDI khi áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu

Xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp FDI khi áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành khác xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính thông qua các giải pháp trực tiếp, cũng như gián tiếp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau khi Việt Nam chính thức áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu.
Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI

Năm 2022, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã có sự phục hồi vững chắc hơn sau đại dịch COVID-19. Tỷ lệ doanh nghiệp FDI mở rộng quy mô lao động tăng rõ rệt, từ 50,56% trong năm 2021 lên 55,7% năm 2022...
Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Với phương châm “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, từ khi thành lập đến nay, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc thu hút FDI cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định cần nhanh chóng khắc phục. Thời gian tới, tỉnh Bình Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết là tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án FDI theo hướng thực chất hơn.
Năm 2022, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Long An đóng góp ngân sách hơn 5.600 tỷ đồng

Năm 2022, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Long An đóng góp ngân sách hơn 5.600 tỷ đồng

Qua 25 năm (1997-2022) phát huy tính chủ động sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, Long An đã quy hoạch phát triển được 37 khu công nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 180.000 lao động trong và ngoài nước, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 5.600 tỷ đồng vào năm 2022.