Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Khái quát về các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bài viết phân tích những tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đưa ra giải pháp để loại hình doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Phát huy vai trò đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới

Phát huy vai trò đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp (DN) FDI tại Việt Nam, vì vậy cần có các giải pháp hỗ trợ thích hợp cho FDI phát huy vai trò trong bối cảnh bình thường mới.
Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức đặt ra trong bối cảnh đại dịch CoVID-19, các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực và đạt ở mức cao. Có được kết quả này, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tích cực hiệu quả bằng nhiều giải pháp.
Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngành Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. Các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đã thiết lập nhiều nhà máy chế tạo và lắp ráp tại Việt Nam.