Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2014

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Hướng dẫn kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô; Thí điểm thu phí, lệ phí "một cửa, một lần dừng"; Tang vật vi phạm hành chính là ô tô được chuyển giao cho tổ chức sử dụng... là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2014.

 Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2014
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cước vận tải tăng giảm 3% phải kê khai lại giá

Liên Bộ Tài chính- Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô; giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Theo đó, việc kê khai giá lần đầu được thực hiện khi đơn vị bắt đầu tham gia kinh doanh hoặc lần đầu thực hiện kê khai giá. Kê khai lại giá được thực hiện khi đơn vị điều chỉnh tăng, giảm vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó do các yếu tố hình thành giá thay đổi.

Trường hợp tổng điều chỉnh tăng, giảm giá trong phạm vi 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, đơn vị không phải thực hiện kê khai lại nhưng phải gửi thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh cho cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá trước khi áp dụng giá mới.

Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014.

Phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy tối đa 150 triệu đồng

Theo Thông tư 150/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, mức phí thẩm duyệt lần đầu thiết kế phòng cháy, chữa cháy tối thiểu là 2 triệu đồng và tối đa là 150 triệu đồng/dự án.

Trường hợp cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; phương tiện giao thông cơ giới được hoán cải mức phí phải nộp bằng 40% phí thẩm duyệt lần đầu.

Riêng dự án có thay đổi tổng vốn đầu tư thì tính phí thẩm duyệt được xác định trên cơ sở phần vốn đầu tư bổ sung.

Thời gian nộp phí thẩm duyệt là từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt đến thời điểm nhận kết quả thẩm duyệt, theo giấy hẹn của cơ quan thẩm duyệt.

Thông tư 150/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2014. 

Tăng chi cho học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24-7-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam.

Theo đó, phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp hàng tháng. Đối với cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt buộc, mức tiền ăn thực hiện theo định mức ăn tập trung của cơ sở đào tạo.

Các mức chi nêu trên đều tăng khá so với quy định trước đây, từ 280.000- 840.000 đồng/lưu học sinh/tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014.

Thí điểm thu phí, lệ phí "một cửa, một lần dừng"

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2014/TT-BTC, hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”.

Về quy trình thực hiện thu phí, lệ phí, Thông tư quy định, khi tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập khẩu (sau đây gọi chung là khách hàng) có phát sinh loại phí, lệ phí liên quan đến chuyên ngành nào thì cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đó phải ra thông báo số tiền phí, lệ phí phải nộp và giao thông báo cho khách hàng để đến Kho bạc nhà nước nộp tiền phí, lệ phí. Khách hàng nộp phí, lệ phí một lần tại Kho bạc nhà nước sau khi đã nhận đủ thông báo nộp phí, lệ phí của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; Xuất trình thông báo số tiền phí, lệ phí (đã nộp, có xác nhận của Kho bạc nhà nước) cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu Lao Bảo khi có yêu cầu.

Trường hợp khách hàng nộp lệ phí hải quan tại bước làm thủ tục hải quan bằng hình thức dán tem hoặc nộp lệ phí theo tháng, thực hiện theo quy định hiện hành. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2014.

Quy chế thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư 153/2014/TT-BTC ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Quy chế này được áp dụng đối với: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Quy chế này cũng áp dụng với các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân cấp hoặc giao thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy định nêu trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư 153/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày  4/12/2014. 

Mức phí mới qua phà Đống Cao và Cồn Nhất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 154/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.

Theo đó, mức phí của xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự là 5.000 đồng/lượt; Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi là 40.000 đồng/lượt; Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế là 50.000 ngồi đồng/lượt; Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi 65.000 đồng/lượt; Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên 75.000 đồng/lượt.

Các loại xe chở hàng được tính phí tùy theo trọng tải. Thông tư cũng quy định mức phí thuê cả chuyến phà. Nếu thuê loại 15 tấn là 150.000 đồng/chuyến; 30 tấn 200.000 đồng/chuyến; loại 60 tấn 250.000đồng/chuyến; loại 100 tấn 300.000 đồng/chuyến.

Mức thu phí nêu trên áp dụng riêng tại từng bến phà: phà Cồn Nhất, phà Đống Cao.

Thông tư này có hiệu lực từ 8/12/2014. 

Phí chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá là 4 triệu đồng

Theo Thông tư 155/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, quy định thu phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá như sau:

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: 4.000.000 đồng/lần thẩm định; Cấp lại Giấy chứng nhận: 2.000.000 đồng/lần thẩm định.

Lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 200.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2014.

Tang vật VPHC là ô tô được chuyển giao cho tổ chức sử dụng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Theo đó, đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có tỷ lệ chất lượng còn lại dưới 50%, còn giá trị sử dụng sẽ được đem ra bán đấu giá. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành có tỷ lệ chất lượng còn lại từ 50% trở lên và ô tô sẽ được chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị để sử dụng.

Trường hợp không thực hiện được theo hình thức chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng, cơ quan tài chính có trách nhiệm thông báo lại cho đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản để bán đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị chủ trì, quản lý, xử lý tài sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2014.

Ngân sách chi không quá 90% dự toán công trình nước sạch nông thôn

Liên Bộ NN&PTNT - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Theo Thông tư, các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và viện trợ quốc tế) hỗ trợ theo các mức như sau: Không quá 90% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư công tư công trình cấp nước, thì nguồn kinh phí và mức hỗ trợ đầu tư thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014. 

Miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31-12-2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30-5-2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Theo đó, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

Trong đó, mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án trong thời hạn được Nhà nước cho thuê đất và mức tối thiểu không thấp hơn mức ưu đãi đối với dự án được ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư…

Thông tư 156/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014. 

Điều kiện tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2014.

Theo đó, nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 và Khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã; Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam; Có đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.

Nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản khi không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực đã điều tra thì tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Trường hợp khu vực điều tra không đủ điều kiện cấp phép thăm dò khoáng sản thì nhà đầu tư không được hoàn trả vốn đã góp.