Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 1/2016

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt; 9 mặt hàng nhập khẩu được giảm thuế; mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên TTCK; bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đổi thẻ Căn cước công dân mất phí 50 nghìn đồng/thẻ

Từ ngày 01/01/2016, việc thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân được thực hiện theo Thông tư 170/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Theo quy định tại thông tư, mức thu lệ phí khi đổi thẻ Căn cước công dân là 50.000 đồng/thẻ; cấp lại: 70.000 đồng/thẻ. Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân bằng 50% mức thu nêu trên.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ các đối tượng không phải nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân gồm: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ lần đầu; đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Thông tư 170/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 155/2012/TT-BTC .

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

Theo đó, thông tư quy định những nội dung mới về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt; bổ sung quy định về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học; bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; và sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 05/2012/TT-BTC.

Bổ sung trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, ngoài các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế theo Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC bổ sung trường hợp sau:

Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước. Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Thông tư 193/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2016. Tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Xử lý hàng hóa không chuyển phát được cho người nhận

Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, yêu cầu doanh nghiệp chuyển phát nhanh phải chủ động phối hợp với cơ quan hải quan xử lý hàng hóa không phát được cho người nhận. Trường hợp hàng hóa đã thông quan, đã nộp thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu nhưng không chuyển phát được cho người nhận theo địa chỉ trên vận đơn, doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phải đảm bảo xe chuyên dụng, bao bì chuyên dụng đáp ứng điều kiện niêm phong hải quan; kết nối hệ thống quản lý mã vạch hàng hóa với bộ phận giám sát hải quan để quản lý, giám sát đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát; đăng ký trước với cơ quan hải quan về thời gian làm thủ tục hải quan trong trường hợp thực hiện ngoài giờ làm việc hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Hướng dẫn thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 183/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT).

Theo đó, Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg gồm: Đất chưa giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, nhà nước thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai. Đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai. Đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

Thông tư 183/2015/TT-BTC có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Kê khai, bảo lãnh tiền thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh

Ngày 17/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chập nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh.

Theo đó, người nộp thuế có thể nộp tiền thuế, tiền phí, bảo lãnh tiền thuế băng phương thức điện tử; nộp tiền thuế qua ngân hàng có hoặc chưa có phối hợp thu; nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hay nộp tại cơ quan Hải quan.

Thông tư quy định trình tự thu nộp phí, lệ phí của cơ quan quản lý; xử lý thông tin khi hệ thống của cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nuớc, ngân hàng phối hợp thu gặp sự cố; đối chiếu số liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; rà soát, điều chỉnh thông tin hạch toán thu nộp tiền thuế, xử lý sai sót và bảo lãnh tiền thuế điện tử trong đối chiếu giữa các bên liên quan.

Thông tư 184/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

9 mặt hàng nhập khẩu được giảm thuế

Từ ngày 01/01/2016, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế chính thức có hiệu lực, theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2015. Theo đó, Bộ Tài chính đã cắt giảm thuế nhập khẩu của 9 mặt hàng.

Cụ thể, các mặt hàng được giảm thuế nhập khẩu như cá đông lạnh (trừ phi lê cá) và các loại thịt khác giảm từ 18% xuống 16%. Tám mặt hàng ô tô với mức giảm thuế từ 2% đến 4% gồm xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ, xe dung tích xi lanh trên 2.500 cc, xe bốn bánh chủ động, xe loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc, xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung), SUV và xe thể thao nhưng không kể xe van, xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn, loại khác (trừ dạng CKD),...

Biểu thuế mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2016. Đồng thời, ngay khi Thông tư có hiệu lực, hàng loạt các Thông tư điều chỉnh mức thuế suất xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đang có hiệu lực trong năm 2015 sẽ bị bãi bỏ để thực hiện theo Biểu thuế chung thống nhất.

Thời hạn đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom

Từ ngày 01/01/2016, Thông tư 180/2015/TT-BTChướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) có hiệu lực.

Theo đó, thời hạn đăng ký GDCK quy định như sau: Công ty đại chúng (CTĐC) hoặc tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất đăng ký CTĐC theo Điều 34 Nghị định 58/2012/NĐ-CP; hoặc kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở GDCK phải phối hợp với TTLKCK đăng ký giao dịch với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là CTĐC…

Thông tư 180/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC.

Bổ sung mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện

Vừa qua, Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, bổ sung mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện như sau: Mức thu không quá 75.000 đồng đối với trường hợp khai sinh, khai tử, giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác.

Mức thu không quá 1,5 triệu đồng đối với trường hợp: Kết hôn, nhận cha, mẹ, con. Ngoài ra, Thông tư này quy định việc miễn lệ phí hộ tịch trong các trường hợp sau: Người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Thông tư 79/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Nghiêm cấm ghi sổ kế toán thông tin không có chứng từ kế toán

Theo Thông tư 174/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2016, việc ghi sổ kế toán (SKT) thuế xuất nhập khẩu (XNK) quy định như sau:

Đơn vị KT phải căn cứ vào chứng từ KT để ghi SKT. Việc ghi SKT phải kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung của từng SKT. Thông tin, số liệu phản ánh trên SKT phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ KT. SKT được ghi theo trình tự thời gian phát sinh các nghiệp vụ.

Việc cập nhật, ghi vào SKT, vào cơ sở dữ liệu KT thuế XNK phải căn cứ vào chứng từ KT, phải được kiểm tra tính chính xác của các nghiệp vụ phát sinh. Nghiêm cấm ghi SKT mọi thông tin không có chứng từ KT.

Những người có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến quản lý thuế, thu khác với hàng hóa XNK các thông tin đã cập nhật.

Thông tư 212/2014/TT-BTC, các văn bản liên quan đến KT nghiệp vụ thuế, thu khác với hàng hóa XNK do Bộ Tài chính ban hành trước 01/01/2017 không phù hợp với Thông tư này hết hiệu lực từ 01/01/2017.

Mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên TTCK

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 155/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Một trong những điểm mới nổi bật tại Thông tư 155 là việc sửa đổi khái niệm “cổ đông nội bộ” thành “người nội bộ của công ty đại chúng”. Ngoài ra, Thông tư 155 cũng bổ sung các chức danh như người đại diện theo pháp luật, thành viên ban kiểm toán nội bộ vào khái niệm “người nội bộ của công ty đại chúng”, đảm bảo thống nhất với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay nhiều công ty không có mô hình giám đốc (tổng giám đốc) – phó giám đốc (phó tổng giám đốc) mà có cơ cấu giám đốc (tổng giám đốc) – giám đốc phụ trách khối, trong khi chức danh giám đốc phụ trách khối không phải cổ đông nội bộ và không phải báo cáo về các giao dịch cổ phiếu như cổ đông nội bộ. Vì thế, việc sửa đổi khái niệm cổ đông nội bộ cũng nhằm khắc phục các trường hợp này.

Đồng thời, Thông tư mới cũng bổ sung khái niệm “người nội bộ của quỹ đại chúng”, do có nhiều điểm đặc thù không thể sử dụng chung khái niệm với “người nội bộ của công ty đại chúng”.

Phí bay qua vùng trời Việt Nam từ 115 USD đến 480 USD

Đây là quy định tại Thông tư số 196/2015/TT-BTCvề mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đối tượng chịu phí là các chuyến bay thường lệ; chuyến bay không thường lệ; chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại. Còn các chuyến bay bay qua vùng trời Việt Nam không vì mục đích thương mại, bao gồm: Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại); chuyến bay công vụ; chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác là đối tượng không chịu phí.

Thông tư quy định rõ, mức thu phí bay qua vùng trời Việt Nam đối với chuyến bay thường lệ từ 115 USD đến 480 USD tùy theo trọng tải cất cánh và cự ly bay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Quy định điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Từ 25/01/2016, Thông tư 197/2015/TT-BTC Quy định về hành nghề chứng khoán (CK) bắt đầu có hiệu lực. Theo đó:

Điều kiện về kinh nghiệm để được cấp chứng chỉ (CC) hành nghề Quản lý quỹ được sửa đổi thành: Có tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc có một trong các loại CC quốc tế CFA, CIIA, ACCA, CPA.

Các trường hợp được miễn CC chuyên môn về CK được quy định lại như sau: Cá nhân có CC quốc tế CIIA hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc II trở lên được miễn CC Những vấn đề cơ bản về CK và thị trường CK, CC Phân tích và đầu tư CK, CC Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

Cá nhân có CC quốc tế ACCA, CPA hoặc CC kiểm toán viên, CC hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi quốc tế CFA bậc I, CIIA bậc I được miễn CC Những vấn đề cơ bản về CK và thị trường CK, CC Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

Cá nhân có CC hành nghề CK hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề CK hợp pháp ở nước ngoài được miễn tất cả CC chuyên môn về CK.

Thông tư 197/2015/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2008/QĐ-BTC và Thông tư 147/2012/TT-BTC./.