Chọn mô hình quản lý chất lượng phù hợp để có chỗ đứng trên thị trường

P.V

Các doanh nghiệp Việt Nam muốn có chỗ đứng trên thị trường cần lựa chọn mô hình quản lý chất lượng phù hợp... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 

Trong xu thế toàn cầu hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu là việc làm tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam.
Trong xu thế toàn cầu hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu là việc làm tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Khẳng định thương hiệu là việc làm tất yếu

Việc chuyển đổi sang nền kinh tế số trong bối cảnh toàn cầu hóa đưa đến những cách tiếp cận mới dựa trên đổi mới sáng tạo và đổi mới công nghệ. Tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên, lao động trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị thu hẹp đã trở nên không còn phù hợp.

Do đó, nhiều nước trên thế giới đã lựa chọn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo. Thực tế cho thấy đây chính là yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Cơ cấu kinh tế chậm đổi mới, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn.

Tăng trưởng kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào gia tăng quy mô vốn và lao động, trong khi đó đóng góp của các yếu tố gắn trực tiếp với cải thiện chất lượng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với kỳ vọng.

Sự thiếu hụt các chính sách, các chiến lược dài hạn về chất lượng sản phẩm dẫn đến sự thiếu định hướng trong phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế nước ta...

Điều đó buộc các doanh nghiệp Việt Nam muốn có chỗ đứng trên thị trường cần phải tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, lựa chọn mô hình quản lý chất lượng phù hợp... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Như vậy, trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu của mình là một việc làm tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam.

"Đó là phương cách duy nhất đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế trong nước và quốc tế", một chuyên gia chia sẻ.

Gặt hái hiệu quả hữu hình và vô hình

Để giải quyết bài toán tăng giá trị sản xuất, qua đó nâng cao tỷ trọng trong GDP của ngành công nghiệp, vấn đề cốt lõi chính là phải đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình), Long An là một ví dụ điển hình.

Theo đó, Long An phấn đấu hỗ trợ xây dựng và áp dụng ít nhất 50 hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại doanh nghiệp; nâng số lượng doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ nâng cao năng suất chất lượng hàng năm từ 10 - 15%.

Tỉnh này cũng phấn đấu nhân rộng mô hình điểm cho ít nhất 10 doanh nghiệp/năm áp dụng các hệ thống, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, được chứng nhận các tiêu chuẩn... Hỗ trợ 150 sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia; 100% sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được chứng nhận phù hợp quy chuẫn kỹ thuật quốc gia. Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cải tiến nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

Sau 2 năm triển khai thực tế trên địa bàn tỉnh Long An, Chương trình đã thu hút được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia, gặt hái những kết quả bước đầu.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao năng suất, chất lượng. 
Thời gian qua, nhiều địa phương đã đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao năng suất, chất lượng. 

Các doanh nghiệp được tiếp cận với các hệ thống quản lý và các công cụ tiên tiến, dưới sự hướng dẫn chi tiết của các chuyên gia tư vấn đều có sự thay đổi và nâng cao rõ rệt về mặt nhận thức trong các hoạt động quản lý, hoạt động cải tiến năng suất, chất lượng và mang lại nhiều kết quả khả quan. Cụ thể:

Về hiệu quả hữu hình

Giá trị tiết kiệm về mặt tài chính có được do doanh nghiệp áp dụng các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng đã nói lên nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tận dụng tất cả các khả năng để tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận và tồn tại được trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Về hiệu quả vô hình

Hiệu quả tính bằng tiền chỉ là bề nổi, nhưng điều quan trong hơn cả là, sau khi tham gia dự án, doanh nghiệp có được đội ngũ nhân viên biết vận hành hệ thống quản lý tích hợp và sử dụng thành thạo các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, tạo nền tảng vững chắc để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp về lâu dài.