Chủ đầu tư vi phạm quy định đấu thầu, xử lý thế nào?

Theo Chinhphu.vn

Theo phản ánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Gia Cư, Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án sửa chữa văn phòng khu phố 1 và có thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, việc tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu tùy tiện, hạn chế, không rõ ràng, đầy đủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Ngày 15/10/2016 mới đóng thầu, nhưng trên thực tế ngày 11/10/2016 đã thực hiện thi công công trình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Gia Cư đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh vụ việc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 90 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khoản 3, Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu tại địa phương mình.

Đối với trường hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Gia Cư, nếu chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu không tuân thủ hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu thì phản ánh lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý hoặc tiến hành kiểm tra, thanh tra công tác lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền.

Ngoài ra, việc giám sát, theo dõi trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã được quy định cụ thể tại Điều 87 Luật Đấu thầu và Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.