Ngành Thuế Thủ đô:

Chủ động bước vào năm 2015

THÁI DŨNG TIẾN, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội

(Tài chính) Khép lại năm 2014 với nhiều giải pháp cụ thể và sự phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công chức, ngành Thuế Thủ đô đã thu ngân sách đạt 105% dự toán pháp lệnh được giao. Đây là động lực tiếp sức cho Cục Thuế TP. Hà Nội chủ động triển khai công tác thuế ngay từ đầu năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2014 tuy có nhiều tác động ảnh đến nguồn thu ngân sách, nhưng với sự quyết tâm cao của cán bộ công chức, ngành Thuế Thủ đô đã chủ động hỗ trợ người nộp thuế (NNT), kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN).

Đến nay, đã có 105.735 DN tham gia khai thuế qua mạng; 7.036 DN đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó 3.156 DN hoàn thành cả 2 thủ tục đăng ký với cơ quan Thuế và Ngân hàng, có 4.688 giao dịch nộp thuế điện tử đã thực hiện thành công với tổng số tiền thuế nộp ngân sách là 2.090 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được Cục duy trì thường xuyên và đạt được kết quả tích cực. Tính đến trung tuần tháng 12/2014, Cục Thuế đã kiểm tra 193.078 hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế và điều chỉnh 3.656 hồ sơ (số thuế điều chỉnh tăng 120 tỷ đồng); giảm lỗ 47,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 72,6 tỷ đồng; hoàn thành 6.525 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT với số thuế truy thu, truy hoàn và phạt gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ 1.565 tỷ đồng; giảm khấu trừ 329,3 tỷ đồng; giảm đề nghị hoàn 251,5 tỷ đồng...

Đến hết năm 2014, tổng thu NSNN trên địa bàn Thủ đô đạt 150.622 tỷ đồng, đạt 105% dự toán pháp lệnh được giao, hoàn thành 6.525 cuộc thanh tra, kiểm tra, truy thu, truy hoàn và phạt gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ 1.565 tỷ đồng; giảm khấu trừ 329,3 tỷ đồng; giảm đề nghị hoàn 251,5 tỷ đồng...

Để tháo gỡ khó khăn cho DN, cơ quan thuế đã triển khai tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước, trong đó giảm, gia hạn các khoản thu từ đất 6.193 tỷ đồng; gia hạn tiền thuế 172 tỷ đồng; xóa nợ thuế 16 tỷ đồng; chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, thường xuyên rà soát, theo dõi biến động của NNT.

Ngoài ra, Cục còn triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý nợ thuế, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ, rà soát, phân loại nợ, đến cưỡng chế theo quy trình và thông báo trên phương tiện truyền thông… Việc áp dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong công tác đôn đốc nợ đọng thuế năm 2014 Cục Thuế đã thu được 8.355 tỷ đồng nợ, trong đó thu nợ về thuế, phí 5.915 tỷ đồng; thu nợ liên quan đến đất là 2.440 tỷ đồng…

Đến hết năm 2014, tổng thu NSNN tính cân đối trên địa bàn thực hiện được 150.622 tỷ đồng, đạt 105% dự toán pháp lệnh được giao. Toàn Ngành có 35/37 đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao.

Năm 2015, nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Thuế TP. Hà Nội là 129.010 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà đơn vị phải quyết tâm hoàn thành. Ý thức được điều này, Cục đã chủ động đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ. Trong đó, Cục sẽ tiếp tục chủ động tham mưu với UBND Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả những chính sách mới trong lĩnh vực thuế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, tạo môi trường lành mạnh cho các DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, chủ động triển khai nhiệm vụ công tác thuế ngay từ những tháng đầu năm với quyết tâm cao để tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2015.

 
Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015