Kho bạc Nhà nước Nam Định:

Chủ động, nỗ lực vượt khó

VŨ VĂN YÊN, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Định

(Tài chính) Nhờ bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan và nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, năm qua, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng, góp phần vào hoàn thành dự toán thu chung của toàn Ngành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lường trước những khó khăn và thách thức, ngay từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong khối Tài chính tập trung các khoản thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN) kịp thời, hạch toán, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách được hưởng; tăng cường kiểm soát các khoản chi NSNN, đặc biệt là thu hồi tạm ứng, quyết toán các công trình hoàn thành của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB); đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong khối Tài chính tại địa phương tập trung vận hành ổn định và khai thác dự án TABMIS… Với tinh thần tiết kiệm, tạo thuận lợi cho người nộp tiền vào NSNN, năm qua, đơn vị đã vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra. Tính đến 31/12/2014, tổng thu NSNN đạt gần 2.548 tỷ đồng, đạt 117% dự toán.

Thông qua kiểm soát chi thường xuyên, tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc đến 31/12/2014 gần 9.270 tỷ đồng. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, KBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung 781 món chi chưa đủ thủ tục thanh toán.

Công tác kiểm soát chi NSNN cũng được thực hiện đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục, thời gian, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ, không đúng tiêu chuẩn, định mức… Tính đến 31/12/2014, tổng chi NSNN là gần 13.812 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương trên 4.925,8 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương trên 8.886,2 tỷ đồng...

Thông qua kiểm soát chi thường xuyên, tổng số tiền kiểm soát chi qua kho bạc đến 31/12/2014 đạt gần 9.270 tỷ đồng. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, KBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung 781 món chi chưa đủ thủ tục thanh toán.

Không chỉ vậy, trong công tác kiểm soát thanh toán vốn XDCB và chương trình mục tiêu, KBNN Nam Định đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn, với số tiền 4.542 tỷ đồng.

Năm 2015 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách với công tác tài chính nói chung, KBNN tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý ngân sách, quản lý đầu tư công; tiếp tục phối hợp với các đơn vị để đẩy mạnh cải cách quản lý thu NSNN theo hướng hiện đại hóa, trao đổi thông tin giữa KBNN với các cơ quan trong ngành Tài chính và hệ thống ngân hàng; giảm tỷ trọng thu bằng tiền mặt qua KBNN. Bên cạnh đó, KBNN Tỉnh cũng sẽ chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; làm tốt công tác điều hòa vốn; giữ an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước giao cho đơn vị quản lý…

 Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015