Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Chủ động phục vụ tốt người dân khám chữa bệnh BHYT

Đức Trung

Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông điện tử dữ liệu bảo hiểm y tế (BHYT) của người bệnh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ khám chữa bệnh BHYT; tạo thuận tối đa cho người dân thanh toán khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam  đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế… ở các cơ sở khám chữa bệnh BHYT
BHXH Việt Nam đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế… ở các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Chủ động, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu luôn được BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện là phải hỗ trợ tối đa, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế… ở các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp thì công tác này lại càng có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người BHYT, đảm bảo kinh phí KCB BHYT cho cơ sở y tế.

Do đó, ngày 02/8/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2311/BHXH-CSYT về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ KCB cho người tham gia BHYT, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí KCB BHYT theo quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm y tế. Trường hợp đặc biệt, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, đề nghị cơ sở KCB thuyết minh, đề xuất, có ý kiến của Sở Y tế (đối với các cơ sở KCB do địa phương quản lý) gửi cơ quan BHXH xem xét giải quyết, đảm bảo tạm ứng đủ kinh phí phục vụ công tác KCB BHYT, không để người bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định.

Cùng với đó, BHXH các tỉnh, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

Tạo thuận lợi trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, BHXH Việt Nam đã bám sát tình hình thực tiễn và kịp thời đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia BHYT. Theo đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 240/GĐĐT-QLHT, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ sở y tế này tạo lập danh mục dùng chung cho cơ sở điều trị COVID-19 mới thành lập, kịp thời thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc tạo lập các danh mục dùng chung cho các cơ sở điều trị COVID-19 mới thành lập nhằm kịp thời hỗ trợ các cơ sở y tế này liên thông dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT; Hỗ trợ các cơ sở KCB BHYT chuyển đổi công năng điều trị COVID-19 thực hiện mã hóa chi phí thuốc, vật tư y tế được cung cấp từ cơ sở KCB khác, đảm bảo kịp thời và thuận lợi cho quá trình thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chủ động phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện một số nội dung cụ thể đảm bảo liên thông dữ liệu và mã hóa dịch vụ. Yêu cầu các đơn vị này thực hiện cập nhập thông tin bệnh viện dã chiến mới thành lập lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT ngay sau khi cơ sở KCB đề nghị ký hợp đồng (hoặc Phụ lục hợp đồng) KCB BHYT.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (BHXH Việt Nam) đã hướng dẫn việc tạo lập danh mục thuốc, vật tư y tế sử dụng điều trị tại bệnh viện dã chiến hoặc tại cơ sở KCB chuyển đổi công năng điều trị COVID-19 theo từng trường hợp cụ thể.

Đối với các thuốc, vật tư y tế bệnh viện tự mua sắm, đấu thầu hoặc điều chuyển từ kết quả đấu thầu tập trung theo quy định, thì bệnh viện chủ động lập danh mục, gửi lên Hệ thống để thống nhất thanh toán với cơ quan BHXH;

Đối với các thuốc, vật tư y tế bệnh viện tiếp nhận từ cơ sở KCB khác, thì bệnh viện không phải tạo lập danh mục, chỉ thực hiện mã hóa thuốc, vật tư y tế trên dữ liệu đề nghị thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với Danh mục Dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện dã chiến, trong trường hợp bệnh viện được phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quy định, bệnh viện sẽ tạo lập danh mục gửi lên Hệ thống để thống nhất thanh toán với cơ quan BHXH.

Với trường hợp bệnh viện được áp dụng danh mục của cơ sở KCB được giao quản lý, bệnh viện không phải tạo lập danh mục; sau khi tiếp nhận được văn bản đề nghị của bệnh viện, BHXH tỉnh, thành phố sẽ thông báo để Trung tâm tạo danh mục tương ứng từ danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được áp dụng của cơ sở KCB được giao quản lý.

Chủ động đưa ra các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, kịp thời, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở KCB BHYT, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại mỗi địa phương là những hành động BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện. Những giải pháp này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được người dân ghi nhận đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nó càng có ý nghĩ thiết thực.