Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Chủ động, sáng tạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT tới cấp huyện, xã

Lê Hà

Thời gian qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh đã có cách làm hay, sáng tạo trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời, giải quyết nhanh chóng các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH các tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT tới cấp huyện, xã.

Thời gian tới, BHXH các tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT tới cấp huyện, xã.
Thời gian tới, BHXH các tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT tới cấp huyện, xã.

Kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Theo BHXH Việt Nam, với việc triển khai các giải pháp đồng bộ trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, BHXH các tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Điển hình như: Tại Hà Nội, đến hết tháng 7/2022, toàn Thành phố đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 91,4% dân số, với hơn 7,5 triệu người tham gia, tăng 0,5% so với cuối năm 2021. Số người tham BHXH bắt buộc đạt trên 1,9 triệu người (chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi), 64.301 người tham gia BHXH tự nguyện, đều tăng hơn 2% so với cuối năm 2021.

Đến nay, trên 99,9% các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, số còn lại thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đặc biệt, để đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân Thủ đô, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, Hà Nội còn có cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện: 30% đối với người thuộc hộ nghèo; 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác, nâng tổng mức hỗ trợ lần lượt của các trường hợp này lên thành: 60%, 50% và 20% (tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn).

Riêng với quận Long Biên (Hà Nội), 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của quận này có nhu cầu được hỗ trợ chính sách BHXH tự nguyện, đủ điều kiện tham gia thì sẽ được hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, đến hết tháng 7/2022, Thành phố có gần 2,5 triệu người tham gia BHXH, tăng hơn 4,1% so với năm 2021; hơn 7,7 triệu người tham gia BHYT; hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tính đến ngày 10/8/2022, BHXH Thành phố đã ban hành quyết định và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 2.563 đơn vị. Qua thanh tra, số tiền đã khắc phục của 487 đơn vị đã được thanh tra là 52,7 tỷ đồng...

Bên cạnh kết quả đạt được, theo báo cáo của BHXH các tỉnh, những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn trong công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; phát triển người tham gia BHXH, BHYT…

Việc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo từ năm 2022 khiến mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng nên các tỉnh gặp khó trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia; ngoài ra, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một bộ phận người dân không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT… đã tác động đến tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT ở một số địa phương. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra phổ biến ở các địa phương...

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, cũng như tháo gỡ vướng mắc tại các đơn vị, doanh nghiệp, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thành lập các Đoàn công tác đến gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp, cũng như các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ở các địa phương.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, cơ quan BHXH tiếp tục giám sát, tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt đối với các chỉ tiêu quan trọng, kịp thời phát hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu thuốc, vật tư y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT.

Đồng thời, thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT kịp thời, đúng quy định; nếu có vướng mắc cần báo cáo BHXH Việt Nam để được xử lý giải quyết, không để cơ sở khám chữa bệnh thiếu kinh phí khám chữa bệnh…

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh đẩy mạnh thanh tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm; chủ động đề xuất và tích cực tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để đôn đốc thu, thu nợ. Thực hiện linh hoạt các giải pháp để chặn nợ mới phát sinh, thu nợ cũ; phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ sớm để ngăn chặn, xử lý khi có dấu hiệu trục lợi, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tin tưởng rằng, ngành BHXH Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, cơ quan BHXH tiếp tục giám sát, tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt đối với các chỉ tiêu quan trọng, kịp thời phát hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu thuốc, vật tư y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT.