Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Theo daibieunhandan.vn

Ngày 28/2 đã diễn ra Phiên họp Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế lần 1 năm 2017 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo.

Toàn cảnh Phiên họp.
Toàn cảnh Phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Tổng Thư ký Ban chỉ đạo cho biết, Việt Nam đã và đang chủ động hội nhập quốc tế theo chủ trương và Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Hội nhập kinh tế quốc tế đã được triển khai đồng đều, tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đóng góp vào quá trình tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng...

Thời gian qua, Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập về kinh tế đã phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo, tham mưu đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề quan trọng về: Các đối tác cần đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trong thời gian tới; những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình đàm phán 4 FTA... Ban Chỉ đạo cũng đã chủ trì tổ chức và phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện 10 đề án lớn, làm cơ sở đề xuất các chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, công tác phối hợp để xây dựng các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế vẫn lỏng lẻo, còn nặng tư tưởng cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm chính, các cơ quan phối hợp đôi khi tham gia chưa tích cực, kế hoạch còn thiếu tính toàn diện từ khâu xây dựng, triển khai đến đôn đốc, giám sát, đánh giá.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Ban chỉ đạo với vai trò là cơ quan điều phối liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế đã phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều hoạt động quan trọng nhằm triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp các bộ, ngành tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ các diễn đàn, tổ chức kinh tế quốc tế như WTO, ASEAN, APEC, ASEM... đàm phán các FTA; tổ chức nghiên cứu, đánh giá và đề xuất về các nội dung mới của hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế... Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, bảo đảm Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập và là một thành viên tích cực của các hiệp định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp và sử dụng hiệu quả Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Chuyên gia tư vấn, để tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo về những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và đàm phán các FTA nói riêng, từ đó đề xuất chính sách cho giai đoạn hội nhập hiện nay và trong 10 năm tới.