Chủ động xây dựng chính sách thuế chặt chẽ, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh

Trần Huyền

Chiều ngày 18/7/2022, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thứ trưởng Vũ Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị.

 Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chính sách thuế được xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, đóng góp vào sự thành công của Bộ, của Ngành trong việc thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cũng như trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vụ Chính sách thuế đã triển khai 32 đề án trong đó có 11 đề án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 07 đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, 14 đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Trong đó, Vụ đã kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách thuế, phí và lệ phí phát sinh ngoài Chương trình công tác như: Sửa đổi chính sách thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy pin; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quy định về lệ phí trước bạ...

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, mặc dù nhiều chính sách phải ban hành trong thời gian rất gấp nhưng chính sách thuế, phí, lệ phí trình cấp có thẩm quyền ban hành trong 6 tháng đầu năm 2022 đã được Vụ Chính sách thuế nỗ lực triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao. Để đạt được kết quả này, Vụ Chính sách thuế đặc biệt đề cao sự chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các cơ chế, chính sách do Vụ Chính sách thuế chủ trì soạn thảo trình các cấp có thẩm quyền ban hành đã bảo đảm góp phần ổn định thu ngân sách nhà nước, đáp ứng các cam kết hội nhập quốc tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển, khích lệ tinh thần và tạo niềm tin cho doanh nghiệp, người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa lớn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Là đơn vị hoạch định chính sách, Vụ Chính sách thuế luôn nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Vụ Chính sách thuế đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí, lệ phí, đảm bảo không phát sinh thủ tục hành chính mới, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Nỗ lực hoàn thành chương trình công tác, chương trình bổ sung

Trong 6 tháng cuối năm, Vụ Chính sách thuế còn phải hoàn thành khối lượng lớn các văn bản chính sách. Trong đó, phải trình Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về: Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Thuế bảo vệ môi trường; Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Thuế tài nguyên; Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp; Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Quốc Hưng – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, Vụ Chính sách thuế cũng chuẩn bị trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các Luật thuế sửa đổi cho giai đoạn mới theo đúng Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội; Thực hiện các đề án phát sinh khác theo chỉ đạo để phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ví dụ như: Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.

Trong nửa cuối năm, Vụ Chính sách thuế còn triển khai xây dựng 04 nghị định thẩm quyền của Chính phủ, 07 Thông tư quy định về phí, lệ phí và 01 Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, Vụ Chính sách thuế thời gian qua đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Thứ trưởng đánh giá, Vụ Chính sách thuế có đội ngũ cán bộ "thiện chiến", đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hàng loạt chính sách thuế phải ban hành trong thời gian gấp rút nhưng Vụ Chính sách thuế đã giúp Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù nhân sự Vụ Chính sách thuế còn mỏng nhưng các chính sách được xây dựng đều đảm bảo chất lượng, tiến độ tốt.

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, trong thời gian qua, kết quả phục hồi và tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá là nhờ Việt Nam đã có các chính sách điều hành linh hoạt, kip thời, đúng lúc. Trong đó có chính sách tài chính, chính sách thuế. Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng biểu dương những nỗ lực và kết quả Vụ Chính sách thuế đã đạt được.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, Thứ trưởng đề nghị Vụ Chính sách thuế tiếp tục phát huy khối đoàn kết thống nhất, tham mưu những giải pháp, chính sách tốt nhất cho Bộ, nỗ lực hoàn thành chương trình công tác 6 tháng cuối năm và chương trình đột xuất bổ sung.

Theo đó, Vụ Chính sách thuế phải chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan chủ động trong xây dựng chính sách, chương trình công tác. Đặc biệt, trong các dự án luật, cần tập trung rà soát kỹ lưỡng, cẩn thận. Thứ trưởng lưu ý, người làm chính sách phải biết lắng nghe, tiếp thu tối đa ý kiến, nghiên cứu theo nhiều chiều để tránh kẽ hở chính sách nhưng phải đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển, bám sát các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Thứ trưởng đề nghị Vụ Chính sách thuế chủ động rà soát các văn bản không còn hiệu lực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chủ động bám sát quá trình xây dựng chính sách. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức; phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hưng thay mặt tập thể Vụ Chính sách thuế cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng, Vụ Chính sách thuế sẽ hiện thực hóa các chỉ đạo của Thứ trưởng vào chương trình công tác của Vụ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.