Chuẩn bị tốt nhất cho Năm APEC 2017

Theo kinhtevadubao.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tại buổi lễ ra mắt của Ủy ban này chiều ngày 21/07/2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các thành viên Ủy ban quốc gia APEC 2017. Nguồn: internet
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các thành viên Ủy ban quốc gia APEC 2017. Nguồn: internet

Nhấn mạnh rằng, việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, cũng như đẩy mạnh triển khai chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017 là cơ chế điều phối một cách tổng thể giữa các bộ, ban, ngành và các địa phương để chuẩn bị tốt nhất Năm APEC 2017.

Thủ tướng khẳng định, việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là bước tiến mới trong tiến trình hội nhập quốc tế tích cực, chủ động và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của quốc gia.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường các mối quan hệ song phương của Việt Nam với các đối tác thành viên APEC, trong đó có nhiều đối tác chiến lược, toàn diện và các đối tác FTA của Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo các thành viên Ủy ban nỗ lực cao độ để bảo đảm đăng cai thành công Năm APEC 2017, cả về mặt tổ chức và nội dung, bảo đảm chuẩn bị chu đáo mọi mặt về lễ tân, cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh và y tế, để lại ấn tượng tốt về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và tại các địa phương đăng cai các hội nghị APEC.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Ủy ban Quốc gia khẩn trương thành lập và đưa 5 Tiểu ban và Ban Thư ký đi vào hoạt động để kịp thời chỉ đạo, triển khai các công tác chuẩn bị cụ thể. Đồng thời, cần sớm hình thành Chương trình truyền thông gắn với các hoạt động của Năm APEC 2017 để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và phát triển kinh tế của đất nước cũng như con người và văn hóa nước ta.

Ngay sau Lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban quốc gia nhằm xác định các trọng tâm lớn, kế hoạch công tác của Ủy ban trong năm 2015 và lộ trình công tác chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2017.

Chủ tịch Ủy ban nêu rõ, trước chuyển biến nhanh của tình hình và hợp tác APEC, để chuẩn bị tốt nội dung cho Năm APEC 2017, chúng ta cần quyết tâm chuyển mạnh sang tư duy “chủ động đóng góp và tích cực đề xuất ý tưởng, sáng kiến”.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, Bộ và thành phố thành viên Ủy ban bám sát các trọng tâm và chương trình công tác đã được đề ra từ nay đến năm 2018. Đặc biệt, các cơ quan và địa phương liên quan cần đẩy mạnh chuẩn bị cơ sở vật chất theo đúng tiến độ; tích cực nghiên cứu sâu các nội dung hợp tác của APEC để đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cụ thể cho Năm APEC 2017; tăng cường tham gia, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nước ta trong APEC đồng thời chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực để bảo đảm thành công của Năm APEC 2017.

Ủy ban quốc gia về APEC 2017 được thành lập theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 25 Ủy viên là Lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành và thành phố sẽ tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo và quyết định chủ trương đối với toàn bộ công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC tại Việt Nam năm 2017; ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban và Ban Thư ký, trong đó có quy chế làm việc; bổ sung, điều chỉnh thành viên Ủy ban Quốc gia là lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan trên cơ sở yêu cầu của thực tế và tính chất công việc; phê duyệt danh mục các hội nghị, hoạt động APEC tại Việt Nam năm 2017 và kế hoạch tổng thể về chuẩn bị và tổ chức để báo cáo lãnh đạo cấp cao...

Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 là bộ phận thường trực giúp việc của Ủy ban Quốc gia, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, có nhiệm vụ phối hợp, điều hòa hoạt động của các Tiểu ban, các cơ quan, địa phương liên quan phục vụ cho việc chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của APEC tại Việt Nam năm 2017. Ban Thư ký gồm Văn phòng Chủ tịch SOM và các Nhóm chuyên trách. Trưởng Ban Thư ký đồng thời là Chủ tịch SOM (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

Các cơ quan chủ trì tổ chức sự kiện được phân công như sau: Ủy ban Quốc gia chủ trì tổ chức các hội nghị, hoạt động trong Tuần lễ cấp cao. Ban Thư ký chủ trì tổ chức các hội nghị SOM và các cuộc họp liên quan, phối hợp tổ chức Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế và hoạt động liên quan.

Các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành và tương đương, các cuộc họp nhóm công tác, cuộc họp của các trung tâm nghiên cứu APEC và hoạt động liên quan được Ủy ban Quốc gia phê duyệt.

Các Bộ, ngành đảm nhận vai trò điều phối các ủy ban, nhóm công tác của APEC giai đoạn 2016 - 2018, với tư cách chủ nhà Năm APEC 2017, chủ trì tổ chức các cuộc họp, hoạt động liên quan.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp, Đối thoại của lãnh đạo cấp cao với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Hội nghị ABAC và hoạt động của doanh nghiệp được Ủy ban Quốc gia phê duyệt.

Các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2017 có trách nhiệm điều hòa, phối hợp và hỗ trợ cơ quan chủ trì trong tổ chức, chuẩn bị nội dung và xử lý các vấn đề.