Thông tư số 42/2024/TT-BTC:

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2024/TT-BTC quy định chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản.

Mời đọc giả xem Thông tư số 42/2024/TT-BTC.