Chứng khoán MB sắp lên sàn HNX

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) Hà Nội vừa chấp thuận niêm yết cho cổ phiếu của CTCP Chứng khoán MB (MCK: MBS) với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 122,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết đạt 1.221 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

MBS phối hợp cùng Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội thảo đào tạo chứng khoán phái sinh. Nguồn: hnx.vn
MBS phối hợp cùng Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội thảo đào tạo chứng khoán phái sinh. Nguồn: hnx.vn

Được thành lập từ tháng 5/2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), CTCP Chứng khoán MB (tên gọi trước đây là CTCP Chứng khoán Thăng Long), là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, liên tục đứng trong Top 10 thị phần tại cả hai Sở. Vốn điều lệ hiện tại của MBS đạt hơn 1.221 tỷ đồng với cổ đông lớn nhất là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chiếm 79,5% vốn điều lệ của MBS.

Trong 15 năm hoạt động, MBS đã xây dựng được một mạng lưới các khách hàng rộng lớn trên phạm vi trong và ngoài nước. Các khách hàng tổ chức của MBS có các quỹ đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, bảo hiểm, tài chính cũng như phòng đầu tư của một số doanh nghiệp lớn có tham gia hoạt động đầu tư tại thị trường vốn Việt Nam.

Bên cạnh các khách hàng tổ chức, MBS còn có các khách hàng cá nhân, có quan hệ với rất nhiều các nhà đầu tư chiến lược ngành trên phạm vi toàn cầu.

Hiện nay, MBS tập trung phát triển 2 mảng hoạt động chính là dịch vụ chứng khoán và dịch vụ ngân hàng đầu tư được bổ trợ bởi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu. Các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán gồm: mở tài khoản giao dịch chứng khoán, môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán; các sản phẩm dịch vụ tài chính; các sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử.

Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư được MBS chú trọng phát triển bao gồm: tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mua bán và sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, MBS cũng tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đối với danh mục chứng khoán niêm yết do MBS đầu tư, so sánh tốc độ tăng trưởng cho thấy danh mục MBS tăng trưởng tốt hơn so với với thị trường.

Đối với danh mục OTC, trong năm 2014 MBS cũng tiến hành đánh giá lại hoạt động của các doanh nghiệp MBS sở hữu cổ phần để thực hiện tái cấu trúc danh mục theo hướng thoái vốn tại các doanh nghiệp, lĩnh vực kém hiệu quả đồng thời lựa chọn một số doanh nghiệp để tham gia sâu vào công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Trong hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường, Trung tâm Nghiên cứu MBS đã xây dựng một hệ thống báo cáo nghiên cứu dành cho nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức bao gồm các nghiên cứu về kinh tế, thị trường, cổ phiếu và thị trường nợ như The Investor Daily (Báo cáo Chiến lược giao dịch ngày), Vietnam Outlook (Báo cáo Triển vọng Việt Nam), Vietnam Fixed Income (Báo cáo Thị trường nợ), Vietnam Strategies (Báo cáo Chiến lược) và Commodity Report (Báo cáo Hàng hóa).

Trung tâm Nghiên cứu MBS dự kiến sẽ cung cấp thêm một số sản phẩm nghiên cứu khác như các sản phẩm nghiên cứu như cung cấp các dữ liệu về kinh tế, số liệu về thị trường và số liệu về thị trường chứng khoán, ngành, cổ phiếu/nhóm cổ phiếu phục vụ những khách hàng riêng của MBS.

Trong năm 2014, doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu từ 3 nguồn chính: doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 120,4 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 31,01%); doanh thu khác bao gồm thu lãi tiền gửi, thu phí ứng trước tiền bán chứng khoán, thu lãi từ hợp đồng mua và bán lại chứng khoán và thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho khách hàng... đạt gần 118 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 30,39%) và doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt gần 111,4 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 28,67%).

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt đạt mức 388,4 tỷ đồng và 72,7 tỷ đồng, vượt 28,82% và 39,00% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra năm 2014.