Chứng khoán tháng 5, hầu hết các chỉ số đều giảm

PV.

Cùng với đà giảm của chỉ số Vn-Index, đa số chỉ số ngành như: ngành Nguyên vật liệu (VNMAT), ngành Tài chính... cũng giảm theo.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 05/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.292,68 điểm, giảm 5,42% so với tháng 04, tương ứng giảm 13,72% so với cuối năm 2021.

VNAllshare đạt 1.312,15 điểm, giảm 6,64% so với tháng 04, tương ứng giảm 15,96% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1.332,59 điểm, giảm 5,98% so với tháng trước, tương ứng giảm 13,23% so với cuối năm 2021...

Cùng với đà giảm của chỉ số chính, đa số chỉ số ngành cũng ghi nhận điều chỉnh giảm, trong đó các nhóm ngành giảm nhiều nhất bao gồm: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) giảm 16,53%, ngành tài chính (VNFIN) giảm 9,68% và ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 6,42% so với tháng trước.

Tuy nhiên, trong tháng, vẫn có các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng, bao gồm: ngành Năng lượng (VNENE) tăng 1,06%; ngành Công nghệ thông tin (VNIT) tăng 3,22%, ngành Dịch vụ tiện ích (VNUTI) tăng 4,41% so với tháng trước...

Theo ghi nhận của HOSE, thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 05 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 14.951 tỷ đồng và 540,22 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so với tháng 04.

Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng lần lượt đạt khoảng 299,02 tỷ đồng và 10,8 tỷ cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so với tháng trước.

Về giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 05/2022, tổng khối lượng giao dịch CW đạt khoảng 542,08 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 347,61 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân CW đạt hơn 27,1 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 17,38 tỷ đồng; tương ứng giảm 12,9% về khối lượng và giảm 46,5% về giá trị so với tháng 04/2022.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch của khối này trong tháng đạt trên 53.764 tỷ đồng, chiếm 8,99% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị gần 900 tỷ đồng.