Chương trình dự kiến Phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Việt Hoàng

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 21 (Phiên họp thường kỳ tháng 3) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 15/3 và bế mạc vào ngày 20/3/2023. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, thành viên của Ủy ban sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).

Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi); một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (đồng thời xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023).

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xem xét, ban hành Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, cũng trong chương trình Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 01 ngày 20/3 để tiến hành chất vấn và trả lời chất về về một số nội dung thuộc lĩnh vực Toà án và Kiểm sát.