Khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc

Việt Hoàng

Sáng ngày 13/2/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung lớn, quan trọng
Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung lớn, quan trọng

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên thường kỳ tháng 2/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 3 ngày với các nội dung lớn, quan trọng như: Cho ý kiến việc tiếp thu chỉnh lý 3 dự án luật (Dự án Luật Phòng thủ dân sự, Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Dự án Luật Giao dịch điện tử sửa đổi). Đây là những dự án luật đã được cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, đối với dự án Luật Phòng thủ dân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến để dự án luật này có nội dung càng chi tiết thì càng tốt, khắc phục tối đa luật khung, luật ống.

Đối với Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung tiếp thu, nội dung tiếp tục giải trình ý kiến đại biểu tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua do đây là hai dự án đã được ban hành rất lâu và có nhiều yếu tố mới.

Tại Phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Xem xét dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Phòng thủ dân sự; Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Theo Chương trình làm việc,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; Xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay sau khai mạc, Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước; sau đó, xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản tán thành với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát lại theo ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách. Theo đó, những dự án không đúng tiêu chí của Quốc hội đã quyết thì loại ra, nếu có thay đổi phải trình Quốc hội cho ý kiến. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tính toán thêm về cơ cấu vốn và cho rằng đối với việc điều chỉnh tên dự án là quá trình tất yếu trong quá trình chuẩn bị và thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ chịu trách nhiệm. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối với các dự án của Trung ương, nhất là các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tình hình thu ngân sách các năm 2021-2022 tốt, tuy nhiên dự báo tình hình 2023-2025 có thể không được như kỳ vọng khi đã có một số địa phương phản ánh có khả năng cam kết vốn cho dự án quan trọng quốc gia có thể không đạt.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cách thức sử dụng các nguồn vốn một cách tổng thể; đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan, linh hoạt vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề trên.