Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt:

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020


(Tài chính) Ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

Mục tiêu chung của  là nhằm xây dựng các hạ tầng cơ bản và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mời donwload nội dung Quyết định: Quyet dinh so 689-QD-TTg.doc