Chuyển đổi "sản xuất xanh" hướng đến phát triển "kinh tế xanh"

Xuân Trường

Quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững, tại phiên họp của Quốc hội ngày 29/5, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị các giải pháp thúc đẩy xây dựng "nền sản xuất xanh” hướng đến phát triển “nền kinh tế xanh".

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội ngày 29/5.
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội ngày 29/5.

Khuyến khích phát triển năng lượng xanh

Thảo luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng yếu mang tính đột phá, chiến lược để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch 05 năm 2021–2025, đại biểu Trần Quốc Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh bày tỏ đặc biệt quan tâm đến giải pháp sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới về điện. Điển hình như: Mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái… lắp đặt tại nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu; phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.

Theo đại biểu, những chính sách trên sẽ hiện thực hóa những cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý để khuyến khích phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phục vụ cho tiến trình xây dựng "nền sản xuất xanh” hướng đến phát triển “nền kinh tế xanh" của Việt Nam từ Hội nghị COP26 năm 2021 đến nay.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn đánh giá, phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn hiện nay. Đại biểu cho rằng, cần đặc biệt quan tâm và sớm triển khai thực hiện nội dung này, vì đây là nguồn tài nguyên có giá trị vô cùng lớn từ thiên nhiên. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tích cực phát triển sản xuất xanh, tạo ra các loại hàng hóa xuất khẩu “Made in Việt Nam” đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn môi trường của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia ký kết, từ đó tạo ra sự tăng trưởng trong thương mại quốc tế.

Thúc đẩy chuyển đổi “sản xuất xanh”

Để thúc đẩy chuyển đổi “sản xuất xanh”, ngoài việc phát triển năng lượng xanh, đại biểu Trần Quốc Tuấn đề xuất Chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về phát triển “kinh tế xanh” như "bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí xanh trong sản xuất để giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong định hướng chuyển đổi xanh" hay chính sách “khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất xanh”, như cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được các nguồn vốn, giảm thuế và vay vốn lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao để có thể cạnh tranh hàng hóa xanh trên thị trường quốc tế. Đại biểu cũng đề xuất đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ xanh, tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng thói quen lựa chọn sử dụng sản phẩm xanh, hình thành và phát triển thị trường tiêu thụ xanh…

Bàn về vấn đề này, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu và đào tạo phục vụ sản xuất chip bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, phát triển thị trường tín chỉ carbon, du lịch bền vững... Cùng với đó, có chính sách, giải pháp kích cầu tín dụng tiêu dùng một cách hợp lý để vừa kích cầu tiêu dùng cá nhân, vừa giảm tín dụng đen.

Cho ý kiến riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Lan - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội quan tâm đến vấn đề giảm phát thải khí nhà kính. Đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng đây là vấn đề quan trọng cần thiết, cần phải được quan tâm thích đáng, kịp thời, giúp bảo vệ môi trường, đồng thời giúp nông nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức của chuyển đổi xanh toàn cầu, giữ vững được vị thế trong bản đồ an ninh lương thực thế giới.

Theo đại biểu, nếu không có kế hoạch và các hành động cụ thể đối với việc sản xuất nông sản Việt Nam xuất khẩu gắn với giảm rác thải khí nhà kính thì nông sản Việt Nam khi xuất khẩu sẽ bị tính thêm thuế carbon của các nước, làm mất lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26 và COP 28, đại biểu Nguyễn Thị Lan đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tầm quan trọng của việc giảm phát thải khí nhà kính và thị trường carbon. Từ đó, nâng cao nhận thức, cung cấp các nghiệp vụ cơ bản về giảm phát thải khí nhà kính và thị trường carbon cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị xây dựng các chính sách hấp dẫn để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thị trường carbon vừa để phát triển bền vững, vừa gia tăng giá trị ngành Nông nghiệp trên cơ sở tham khảo bài học của các quốc gia EU, Hà Lan, Hoa Kỳ…