Ngành cao su hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững

Ngành cao su hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững

Nắm bắt xu hướng tăng trưởng kinh tế xanh để vững vàng hội nhập thị trường quốc tế, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã "đi trước, đón đầu" áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh gắn liền với phát triển kinh tế-bảo vệ môi trường-trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Doanh nghiệp hướng đến kinh tế xanh

Doanh nghiệp hướng đến kinh tế xanh

Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước chuyển đổi quy trình sản xuất sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, bởi đây là một xu thế tất yếu. Do đó, Chính phủ và thành phố cần có các chính sách hỗ trợ hợp lý làm động lực cho doanh nghiệp tham gia phát triển bền vững.
“Kinh tế xanh” sẽ tạo bước đột phá cho tỉnh Bến Tre phát triển

“Kinh tế xanh” sẽ tạo bước đột phá cho tỉnh Bến Tre phát triển

Các thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đã cùng ngồi với nhau bàn về câu chuyện phát triển Bến Tre theo hướng nào tại Diễn đàn Doanh nghiệp VACOD - Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững.
Đà Nẵng triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Đà Nẵng triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Nhằm phát triển ngành Thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi, mới đây, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố.
Phát triển thị trường hàng hóa thân thiện với môi trường ở Việt Nam

Phát triển thị trường hàng hóa thân thiện với môi trường ở Việt Nam

Hàng hóa thân thiện với môi trường là hàng hóa mà quá trình sản xuất, tiêu thụ và thải bỏ không ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường. Với xu thế xanh hóa nền kinh tế trên thế giới nhằm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển thị trường hàng hóa thân thiện với môi trường sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển sản xuất, tiêu dùng bền vững. Bài viết trao đổi tổng quan về thị trường hàng hóa thân thiện với môi trường, thực trạng phát triển thị trường hàng hóa thân thiện với môi trường tại Việt Nam thời gian qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển thị trường này trong thời gian tới.
Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Thuật ngữ kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ngày càng trở lên phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ khiến việc nghiên cứu và triển khai các chính sách liên quan trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn. Bài viết này phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp thu thuế và chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế phát triển kinh tế xanh theo hướng bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm, quá trình phát triển kinh tế xanh còn gặp phải những rào cản về nguồn vốn, nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học và công nghệ... Bởi vậy trong thời gian tới, Việt Nam cần chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế xanh trong bối cảnh mới.
Việt Nam nỗ lực chuyển đổi năng lượng công bằng

Việt Nam nỗ lực chuyển đổi năng lượng công bằng

Chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Điều này thể hiện qua cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, và quyết định tham gia Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với một số nước G7 và đối tác quốc tế khác.