Hà Nội:

Chuyển mục đích sử dụng 18,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

PV.

Đó là chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Cụ thể, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội, Thủ tướng đồng ý UBND TP. Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 18,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.