CIAS sẽ bán đấu giá 1,45 triệu cổ phần ra công chúng

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 12/7 tới đây, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) sẽ chào bán hơn 1,4 triệu cổ phần ra công chúng với mức giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần, tại HNX.

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) sẽ chào bán hơn 1,4 triệu cổ phần ra công chúng. Nguồn: internet
CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) sẽ chào bán hơn 1,4 triệu cổ phần ra công chúng. Nguồn: internet

Theo HNX, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh trước đây là CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh, được thành lập từ năm 2009 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Năm 2015, CIAS tổ chức chào bán cổ phần để thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ sở hữu.

Năm 2016, CIAS tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng, trong đó CTCP Dịch vụ Sân bay (ASG) nắm giữ 28,7% vốn cổ phần, CTCP Dịch vụ Thương mại Hàng không Tân Sơn Nhất (TSNS) nắm giữ 10,83% vốn cổ phần và 2 cổ đông cá nhân khác nắm giữ tổng cộng 24,32% vốn cổ phần.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của công ty là cung cấp các dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh bao gồm: dịch vụ nhà hàng, ăn uống; dịch vụ phòng khách hạng thương gia; bán hàng lưu niệm và quà tặng, hàng miễn thuế cho khách xuất cảnh. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng miễn thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu qua các năm (66,59%).

        Kết quả kinh doanh năm 2014 - 2016 và quý I/2017

                                                                                  Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Qúy I/2017

Tổng giá trị tài sản

52,4

64,3

253,2

254,6

Doanh thu thuần

133,6

133,1

273,9

101,9

Lợi nhuận sau thuế

8,7

14,7

22,5

12

Tỷ lệ cổ tức (%)

59

20

40

-

                                Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và Qúy I/2017

Trong thời gian tới, CIAS dự kiến tập trung phát triển các dịch vụ cốt lõi bên cạnh việc không ngừng đầu tư mở rộng và hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm phát triển thêm nhiều dịch vụ mới để có thể đa dạng hóa ngành nghề, thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không Việt Nam.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của CIAS năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

371,3

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

35,5

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

16,7

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

19,7

Cổ tức (%)

35

Nguồn: CIAS

Dự kiến, 2 triệu cổ phần sẽ được chào bán ra công chúng, tương ứng với tổng giá trị chào bán đạt 20 tỷ đồng, trong đó 1,45 triệu cổ phần được chào bán công khai cho nhà đầu tư tại HNX vào ngày 12/7 tới và 550.000 cổ phần được bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức.