Thêm 2 "tân binh" lên sàn UPCOM

PV.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 29/6/2017, 300 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kiên Long (MCK: KLB) và 40 triệu cổ phiếu của CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (MCK: PSN) chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM của Sở GDCK Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 3.400 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (mã chứng khoán: KLB) đưa 300 triệu cổ phiếu giao dịch trên UPCOM. Nguồn: internet
Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (mã chứng khoán: KLB) đưa 300 triệu cổ phiếu giao dịch trên UPCOM. Nguồn: internet

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (mã chứng khoán: KLB) đưa 300 triệu cổ phiếu giao dịch trên UPCOM. Số cổ phiếu này tương ứng với giá trị đăng ký giao dịch là 3.000 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.300 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) được thành lập năm 1995 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,2 tỷ đồng. Đến nay, Kienlongbank đã có số vốn điều lệ lên tới 3.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng, bám sát mục tiêu hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý.

Qua 22 năm xây dựng và hoạt động, Kienlongbank đã có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước gồm 117 điểm giao dịch, trong đó có 28 chi nhánh và 89 phòng giao dịch. Hoạt động chính của Kienlongbank là huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo nhiều hình thức gửi tiết kiệm và cung ứng các phương tiện, dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối…

Kết quả kinh doanh năm 2015 – Qúy I/2017

                                                                                       Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Qúy I/2017

Vốn CSH

3.373

3.363

3.420

Doanh thu thuần

822,5

785,9

220,2

Lợi nhuận sau thuế

165,2

120,9

58,1

Tỷ lệ cổ tức (%)

4

-

-

                   Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 và quý I/2017

Trong thời gian tới, Kienlongbank tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng song song với việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng và địa bàn hoạt động.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

970,63

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

250

Tỷ lệ LNTT/DTT (%)

25,76

Tỷ lệ LNTT/VĐL (%)

8,33

Cổ tức (%)

8

Kiểm soát nợ xấu (%)

< 2,5

                                              Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Cũng trong ngày 29/6, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (mã chứng khoán: PSN) cũng đăng ký giao dịch 40 triệu cổ phiếu của trên thị trường UPCoM, tương ứng vơi giá trị 400 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.300 đồng/cổ phiếu.