VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
04 trường hợp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

04 trường hợp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2020

Thực hiện Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19, trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

[Video] Quyết toán thuế năm 2020 có gì mới?

Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Quyết toán thuế năm 2020: Đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế

Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Cụ thể, có 04 trường hợp thuộc diện được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp tổ chức có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

Thứ ba, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ tư, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM