VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ tối thiểu 10 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ tối thiểu 10 tỷ đồng

Để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và Nhà nước, các tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Quản lý kinh doanh bán hàng đa cấp: Vẫn lo biến tướng

13 hành vi nghiêm cấm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và Nhà nước trong các trường hợp:

Thứ nhất, DN bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa DN bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến các nghĩa vụ đó;

Thứ hai, DN chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP cũng quy định ngân hàng nơi DN ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của DN bán hàng đa cấp và có trách nhiệm phối hợp trong việc xác nhận các nội dung liên quan đến văn bản xác nhận ký quỹ khi Bộ Công Thương có yêu cầu.

Trường hợp có thay đổi thông tin trên văn bản xác nhận ký quỹ, DN bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh văn bản xác nhận ký quỹ với ngân hàng.

Khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của DN và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương.

Ngân hàng nơi DN ký quỹ chịu trách nhiệm quản lý khoản tiền ký quỹ của DN theo quy định của pháp luật. DN bán hàng đa cấp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng và được phép rút tiền lãi từ khoản tiền ký quỹ.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 2/5/2018, thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM