VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa về ICD Mỹ Đình

Cán bộ công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Tổng cục Hải quan:

Hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa về ICD Mỹ Đình

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6551/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan, kết nối hệ thống giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình.

Tạm đình chỉ công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội đánh tráo tang vật ngà voi

Hải quan TP. Hà Nội cần nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút doanh nghiệp

Hải quan Hà Nội và hành trình hơn 1 thập kỷ cải cách, hiện đại hóa

Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý 454 vụ vi phạm

Hải quan TP. Hà Nội làm thủ tục cho hơn 510.000 tờ khai xuất, nhập khẩu

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với cục hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thủ tục hải quan quy định tại luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời, thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cửa khẩu nhập hàng chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý ICD Mỹ Đình, Đội Kiểm soát Hải quan tổ chức, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để truy tìm các lô hàng quá thời hạn vận chuyển theo quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Hà Nội.

Với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cửa khẩu nhập, cần phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức lực lượng thực hiện giám sát hải quan theo hướng dẫn. Các Cục Hải quan tiếp nhận danh sách doanh nghiệp và phương tiện vận tải được phép vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình do Cục Hải quan Hà Nội gửi. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc phối hợp với Hải quan Hà Nội trong thực hiện thủ tục hải quan và truy tìm hàng hóa quá thời gian vận chuyển theo quy định.

Đối với giám sát phương tiện hàng hóa vận chuyển cần lưu ý một số điểm sau: Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp vận chuyển lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn, cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin (gồm: Hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục, số lần dừng, đỗ phương tiện) theo quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp vận chuyển đăng ký số lượng, biển kiểm soát các phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình và kết nối giám sát hành trình phương tiện vận chuyển hàng chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình bằng cách cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để theo dõi, giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hóa…

Trước đó, ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM