VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan hướng dẫn C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Liên quan đến vướng mắc C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền, mới đây Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4553/TCHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Tổng cục Hải quan ban hành kiến trúc tổng thể hướng tới hải quan số

Hải quan Bình Dương triển khai nhiều giải pháp chống gian lận thương mại

Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp bắt giữ vụ buôn lậu gỗ và đá quý, trị giá khoảng 15 tỷ đồng

Theo đó, đối với C/O mẫu E thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 và công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đối với C/O mẫu E thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương, việc xử lý thực hiện theo 02 trường hợp sau:

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E (nhà sản xuất của Trung Quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7) thì cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhận C/O theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ.

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E thì cơ quan Hải quan từ chối C/O mẫu E.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM