VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đến hết năm 2020, giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đến hết năm 2020, giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Giảm 50% phí, lệ phí kiểm định, thẩm định phòng cháy chữa cháy và cấp căn cước công dân

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước

Tiếp tục giảm đến 50% nhiều loại phí, lệ phí hết năm 2020

Thông tư số 58/2020/TT-BTC nêu rõ, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 5.000.000 đồng/vụ việc; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 25.000.000 đồng/hồ sơ áp dụng kể từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 31/12/ 2020.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 10.000.000 đồng/vụ việc; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 50.000.000 đồng/hồ sơ.

Việc điều chỉnh giảm mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh là một trong những giải pháp cấp bách của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Thông tư số 58/2020/TT-BTC, khi có yêu cầu độc lập tham gia tố tụng cạnh tranh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có yêu cầu độc lập phải nộp tạm ứng 100% mức phí theo mức quy định. Người có yêu cầu độc lập phải chịu phí đối với yêu cầu độc lập của họ nếu yêu cầu đó không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Trường hợp được chấp nhận, người có yêu cầu độc lập được trả lại số tiền phí tạm ứng đã nộp.

Khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, người nộp hồ sơ phải nộp 100% mức phí theo mức quy định và không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo quy định.

Việc điều chỉnh giảm mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh là một trong những giải pháp cấp bách của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM