VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Giảm trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giảm trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Kể từ ngày 10/12/2020 chỉ còn 4 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Những đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

Cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và một số đề xuất

Thẩm quyền và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Phạt tối đa 100 triệu đồng nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cụ thể, Theo Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, 4 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan kể từ ngày 10/12/2020 gồm:

Một là, các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 gồm: Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

Hai là, các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ba là, các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

Bốn là, trường hợp hàng hoá gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại Điều 39 Luật Thương mại năm 2005 (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan.

Trước đó, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định có tới 07 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nhưng theo Nghị định số 128/2020/NĐ-CP thì từ ngày 10/12/2020 số trường hợp này giảm còn 4 trường hợp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM