VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giữ nguyên mức lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giữ nguyên mức lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Điều kiện được xem xét xóa nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành Quy chế mới về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 được thực hiện thế nào?

Theo đó, áp dụng mức lãi suất 4,8%/năm đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2021 - 2022 vẫn được duy trì ở mức 4,8%/năm như năm 2020.

Quyết định cũng quy định rõ về vốn vay trong trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà; nếu xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Nếu khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Quyết định số 532/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/01/2023.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM