VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đất nông nghiệp do xã quản lý có phải đất công ích?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đất nông nghiệp do xã quản lý có phải đất công ích?

Ông Nguyễn Hữu Thịnh (Long An) hỏi: Đất nông nghiệp hiện do UBND xã quản lý có được gọi là đất công ích hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích? Trình tự các bước để lập quỹ đất công ích như thế nào?

Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Thu nhập nào được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013 thì căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM