VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Điều kiện về hợp đồng tương tự với nhà thầu liên danh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện về hợp đồng tương tự với nhà thầu liên danh

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Giá gói thầu được cập nhật trong 28 ngày trước khi mở thầu

Gỡ vướng quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ gồm những loại nào?

Hàng nhập khẩu bán vào khu chế xuất có tính thuế?

Ông Nguyễn Thế Luân (TP. Hồ Chí Minh) đang xét thầu gói mua sắm vật tư thiết bị, trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu 1 hợp đồng tương tự có trị giá 36 tỷ đồng (một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Liên danh nhà thầu (A+B) tham gia chào thầu với thỏa thuận liên danh là A = 60% và B = 40%.

- Nhà thầu A nộp hợp đồng tương tự là 23 tỷ đồng.

- Nhà thầu B nộp hợp đồng tương tự là 15 tỷ đồng.

Trong cột tiêu chí đánh giá của nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này; từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này (tương đương với phần công việc đảm nhận); tối thiểu 1 thành viên liên danh không áp dụng.

Ông Luân hỏi, vậy liên danh nhà thầu (A+B) có đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm về hợp đồng tương tự không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Đối với trường hợp của ông Luân, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM