VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ ngày 01/01/2017, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ra sao?

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn. Nguồn: internet

Từ ngày 01/01/2017, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ra sao?

Từ ngày 01/01/2017, quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản sẽ chính thức được áp dụng theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ban hành ngày 24/12/2016.

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như thế nào?

Chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh - Những vấn đề đặt ra

Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn

Theo đó, về mức phí, Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; Đối với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3.

Khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản khác theo Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung mức phí, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật bảo vệ môi trường và Luật ngân sách nhà nước.

Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM