VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành người nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hướng dẫn chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành người nộp thuế

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân thực hiện quyết toán thuế năm 2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn người nộp thuế xác định nơi nộp hồ sơ, chuyển đổi mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế người nộp thuế.

Cá nhân phát sinh tạm khấu trừ thuế TNCN tại nước ngoài quyết toán thuế TNCN thế nào?

Hướng dẫn quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018

Hiện có nhiều cá nhân đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc phát sinh thu nhập, nên phải đăng ký chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế người nộp thuế nhưng chưa biết phải nộp hồ sơ tại cơ quan thuế cấp mã số thuế hay cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập.

Theo đó, để giúp người nộp thuế xác định chính xác nơi nộp hồ sơ chuyển đổi mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế người nộp thuế đối với việc đăng ký thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn người dân được thực hiện như sau:

Tại điểm e khoản 2 Điều 5, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/216 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Đối với cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan Thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực hiện chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế có Công văn số 1818/TCT-KK ngày 29/4/2016 hướng dẫn thực hiện trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) như sau:

Trên cở sở thông tin bổ sung của người phụ thuộc, cơ quan Thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tiếp nhận và thực hiện thao tác tại chức năng 2.7.3 trên ứng dụng TMS để chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân và quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Đối với người nộp thuế có yêu cầu chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế người nộp thuế thì thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM