VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan… là một trong những đối tượng được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng thực hiện thế nào?

Bộ Tài chính hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT

Cà Mau: trên 400 doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Thời gian nhận "Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế" đến hết ngày 30/7

Đó là nội dung được Tổng cục Thuế nêu tại Văn bản số 2058/TCT-CS ngày 19/5/2020 về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế hướng dẫn vấn đề này cụ thể như sau:

Tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP áp dụng đối với các đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa…; xây dựng.

Đối với đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh tế trong ngành kinh tế: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Cùng với hướng dẫn thực hiện các nội dung trên, Tổng cục Thuế cho biết, tại Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp (quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg) và nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (quy định chi tiết tại Phụ luc II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg).

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan thuế căn cứ vào nguyên tắc tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để xác định ngành kinh tế được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM