VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt với hoạt động bán hàng của chi nhánh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt với hoạt động bán hàng của chi nhánh

Tại Công văn số 1462/TCT-DNL ngày 11/5/2021, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty Honda Việt Nam.

Hướng dẫn những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021

Áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân

Kiểm soát, giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế

Tổng cục Thuế cho biết, Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Theo đó, sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế...

Điểm d, Khoản 6, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định, hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính được nộp tại nơi có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điểm c, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 13 (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định, trường hợp người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty Honda Việt Nam, trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc (có chi nhánh tại Hà Nam là cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng) phát sinh hoạt động bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm sản xuất ra tại Hà Nam thì Công ty kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất là Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Theo trình bày của Công ty, trường hợp các sản phẩm sản xuất ra tại Hà Nam thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà Công ty đã kê khai tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì phải khai điều chỉnh, bổ sung tương ứng giữa Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, phần mềm về kê khai điện tử mà ngành Thuế triển khai đã hỗ trợ doanh nghiệp rất cụ thể. Do đó, trường hợp trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Honda Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc (là cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty) và Cục Thuế tỉnh Hà Nam (cơ quan thuế tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất) qua hệ thống eTax gồm 479 kênh thông tin điện tử, để được hỗ trợ về thủ tục kê khai bổ sung, điều chỉnh số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM