VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Từ 01/3/2017, định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ 01/3/2017, định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định thế nào?

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Xác định những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính

Quy định mới về việc lập dự toán, sử dụng kinh phí được trích từ công tác thanh tra

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2017 sẽ áp dụng Định mức chi phí mới ban hành kèm theo Quyết định 79; đơn cử như công trình có tổng chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) từ 10 tỷ đồng trở xuống thì được quy định với các mức chi phí cụ thể.

Quyết định nêu rõ: Định mức chi phí quản lý là 3,282% đối với công trình dân dụng; Định mức chi phí quản lý là 3,453% đối với công trình công nghiệp; Định mức chi phí quản lý là 2,936% đối với công trình giao thông; Định mức chi phí quản lý là 3,108% đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Định mức chi phí quản lý là 2,763% đối với công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quyết định 79/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM