Quyết định 40/2017/QĐ-TTg:

Cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện


Ngày 15/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg về áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

Theo Quyết định, Cục Tần số vô tuyến điện được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác.
Cục Tần số vô tuyến điện được sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi cho các hoạt động của Cục, trong đó có: chi đầu tư, chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị; chi bổ sung thu nhập cho người lao động; chi các nhiệm vụ đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Tần số vô tuyến điện.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017, thay thế Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 4/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg.