Có được thay đổi hàng hóa sau khi trúng thầu?

Theo Chinhphu.vn

Sau khi có thông báo trúng thầu, nhà thầu muốn thay đổi hàng hóa với lý do hàng hóa không còn sản xuất nữa thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải có trách nhiệm tìm hiểu, kiểm tra sự việc thực sự có như nhà thầu đề cập hay không để có cơ sở giải quyết cho phù hợp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong hồ sơ dự thầu chào hàng gói thầu năm 2017, đơn vị của bà Nguyễn An (Hà Nội) có cam kết cung cấp thiết bị A chính hãng, sản xuất năm 2016.

Sau khi có thông báo trúng thầu, đơn vị tìm nguồn cung thiết bị A nhưng đã hết do hãng không còn sản xuất. Năm 2017 hãng sản xuất thiết bị A+ là thế hệ sau của thiết bị A với đầy đủ tính năng của thiết bị A.

Bà An hỏi, đơn vị của bà có thể thương thảo và hợp đồng dùng thiết bị A+ để thay thế thiết bị A đã chào trong hồ sơ dự thầu không? Nếu được, đơn vị có thể đề nghị điều chỉnh giá tăng thêm so với giá dự thầu không hay phải giữ nguyên giá đã chào (thiết bị A+ giá cao hơn so với A)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 32, Điều 4 và Khoản 3, Điều 65 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án. Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với trường hợp của đơn vị bà An, sau khi có thông báo trúng thầu, nhà thầu muốn thay đổi hàng hóa A thành hàng hóa A+ với lý do hàng hóa A không còn sản xuất nữa thì trong trường hợp này chủ đầu tư, bên mời thầu phải có trách nhiệm tìm hiểu, kiểm tra sự việc thực sự có như nhà thầu đề cập hay không để có cơ sở giải quyết cho phù hợp.