Có được tính thời gian làm hợp đồng để xét nâng lương?

Theo Chinhphu.vn

(Taichinh) - Ông Nguyễn Duy Khánh công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng, đóng BHXH từ tháng 7/2010; được nâng lương bậc 2/9, hệ số 2,67 vào tháng 7/2013.

Vừa qua, ông Khánh trúng tuyển viên chức, được phân công giảng dạy môn Tin học tại trường THCS Phổ Khánh, hưởng lương bậc 1/9, hệ số 2,34.

Trong thời gian công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ, ông Khánh phụ trách lĩnh vực thống kê, công nghệ thông tin; phụ trách chuyên môn cấp trung học cơ sở, tham gia dự giờ, đánh giá giáo viên môn Tin học.

Ông Khánh hỏi, sau khi có quyết định tuyển dụng, ông có được chuyển xếp lương viên chức A1, bậc 2/9, hệ số 2,67 không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Theo đó, để có cơ sở chuyển xếp ngạch, bậc lương và thời gian xét nâng lương lần sau áp dụng hay không áp dụng theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV đối với ông Nguyễn Duy Khánh, thì UBND huyện Đức Phổ xây dựng và xác định rõ những công việc chuyên môn nghiệp vụ mà ông làm hợp đồng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ trước đây là phù hợp hay không phù hợp với vị trí việc làm là giáo viên môn tin học cấp Trung học cơ sở sau khi được tuyển dụng; từ đó mới có cơ sở xếp lương bậc 1/9 hệ số 2,34 hay căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để xếp lương.