Có gần 26 nghìn cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thùy Linh

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm, trên cả nước đã có gần 26 nghìn cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Ngành Thuế đẩy mạnh đó là triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.
Ngành Thuế đẩy mạnh đó là triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã vận hành ổn định hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục nâng cấp ứng dụng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.

Theo báo cáo kết quả triển khai toàn quốc đến ngày 30/6/2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,37 tỷ hóa đơn, trong đó 1,3 tỷ đồng hóa đơn có mã; hơn 3 tỷ hóa đơn không mã.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn. Hiện nay, Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục triển khai hỗ trợ các cục thuế địa phương việc phân quyền ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hóa đơn.

Đáng chú ý, với mục đích ngăn chặn sớm các trường hợp rủi ro nghi ngờ xuất khống hóa đơn, Tổng cục Thuế đã thiết lập cảnh báo các trường hợp xuất hóa đơn đầu ra quá lớn so với đầu vào và hướng dẫn các cục thuế tổ chức kiểm tra “Danh sách người nộp thuế thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn”. Trên cơ sở đó, tiếp tục tổng hợp, phân tích đánh giá để xem xét khả năng triển khai ứng dụng tự động áp dụng trong toàn ngành.

Một nhiệm vụ khác đang được ngành Thuế đẩy mạnh đó là triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Tính đến ngày 30/6/2023, đã có 25.996 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (đạt 63,8% so với kế hoạch). Số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành lũy kế trong hơn 6 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai là 10,36 triệu hóa đơn.

Một số cục thuế có số cơ sở kinh doanh triển khai đạt kết quả cao như: Hà Nội (5.299 cơ sở kinh doanh), TP. Hồ Chí Minh (3.276 cơ sở kinh doanh), Quảng Ninh (1.981 cơ sở kinh doanh), Thanh Hoá (1.096 cơ sở kinh doanh), Hà Tĩnh (893 cơ sở kinh doanh), TP. Hải Phòng (804 cơ sở kinh doanh), Quảng Bình (758 cơ sở kinh doanh), Quảng Trị (753 cơ sở kinh doanh).

Một số cục thuế có cơ sở kinh doanh đạt kết quả cao về việc xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền như TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lâm Đồng, TP. Hải Phòng, Đắk Lắk, Gia Lai và Bắc Ninh.