100% các cơ sở kinh doanh ăn uống sẽ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

100% các cơ sở kinh doanh ăn uống sẽ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao đổi thảo luận về các giải pháp triển khai, trong đó giao 03 địa phương là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, phấn đấu đến hết năm 2023 có 100% các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.
Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Tiện ích nhân thêm

Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Tiện ích nhân thêm

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn hình thức hoá đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền ngoài các điều kiện cơ bản khi áp dụng HĐĐT thì chỉ cần thay đổi phần mềm HĐĐT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.
Áp dụng thành công hoá đơn điện tử mở ra một trang mới trong công tác quản lý thuế

Áp dụng thành công hoá đơn điện tử mở ra một trang mới trong công tác quản lý thuế

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, ngành Thuế là một trong những cơ quan đi đầu về chuyển đổi số tại Bộ Tài chính. Trong đó, thực hiện hoá đơn điện tử đã được ngành Thuế triển khai với quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn và đạt kết quả ấn tượng, mở ra một trang mới trong công tác quản lý thuế.
Bàn về đối tượng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Bàn về đối tượng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Một trong những điểm mới của Thông tư số 78/2021/TT-BTC là người bán, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm bên thứ 3 lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Bài viết trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề trên để doanh nghiệp và người làm kế toán hiểu và thực hiện chính xác.
Tọa đàm trực tuyến về lợi ích của hoá đơn điện tử

Tọa đàm trực tuyến về lợi ích của hoá đơn điện tử

Tại cuộc tọa đàm trực tuyến "Lợi ích của hoá đơn điện tử", đại diện Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp (DN) cung cấp hóa đơn đã chia sẻ về những quy định liên quan đến hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại các văn bản pháp luật về thuế mới ban hành; phân tích điểm khác và nổi bật so với các quy định trước đây; lợi ích mà HĐĐT mang lại với cả cơ quan quản lý và DN…
Cải cách toàn diện hệ thống hành chính thuế

Cải cách toàn diện hệ thống hành chính thuế

Những nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống thuế suốt một năm qua trong thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế các cấp đã góp phần cải cách toàn diện hệ thống hành chính thuế, từ thể chế, phương thức, đến bộ máy, con người quản lý. 
Kéo dài hiệu lực các văn bản quy định về hoá đơn điện tử

Kéo dài hiệu lực các văn bản quy định về hoá đơn điện tử

Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ đã kéo dài thời gian hiệu lực của một số văn bản quy định về hóa đơn điện tử.