Cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhận tài trợ từ Quỹ InnoFund

Theo baocongthuong.com.vn

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ... là những đối tượng lựa chọn của Quỹ InnoFund tài trợ trong năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu của Quỹ InnoFund thuộc Dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP), tài trợ cho các dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường thương mại hóa các nghiên cứu và phát triển của quốc gia.

Theo đó, đối tượng lựa chọn của Quỹ InnoFund là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, là khách hàng của một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam; Có các dự án hướng tới chuyển giao các khái niệm đổi mới sáng tạo thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa; là một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đáp ứng các tiêu chí đối với cơ sở ươm tạo được quy định tại Thông tư 16/2014/TT/BKHCN.

Quỹ InnoFund sẽ hỗ trợ tối thiểu 15.000 Euro và tối đa là 25.000 Euro cho các dự án. 

Các dự án được lựa chọn sẽ nhận tài trợ từ Quỹ InnoFund, do Trung tâm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (SATI-TECH) triển khai, theo quy định đề ra trong Sổ tay quản lý Quỹ InnoFund (IOM) và trong phạm vi ngân sách sẵn có. Việc tuyển chọn cuối cùng sẽ dựa vào sự đánh giá của Hội đồng tuyển chọn Dự án Quỹ InnoFund và quyết định của Trưởng ban chỉ đạo dự án.

Hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ là 21/4/2017. Các dự án nhận được tài trợ sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dự án từ ngày 15/7/2017. Dự án sẽ thực hiện từ 6 - 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ và thực hiện trong phạm vi trong nước.